VPF: Trường hợp phóng viên bị hành hung được tách riêng giao cơ quan chức năng xử lý

VPF: Trường hợp phóng viên bị hành hung được tách riêng giao cơ quan chức năng xử lý

Trả lời băn khoăn về việc báo cáo của VPF gửi sang Ban kỷ luật VFF chỉ nhắc “một cách chung chung, k