Cầu thủ trẻ Học viện Nutifood-JMG phát triển thể hình rõ rệt sau 5 năm ăn tập với điều kiện tốt nhất

Cầu thủ trẻ Học viện Nutifood-JMG phát triển thể hình rõ rệt sau 5 năm ăn tập với điều kiện tốt nhất

Học viện Nutifood tuyển sinh khoá đầu tiên vào năm 2015 với dự trù kinh phí 1 triệu USD (khoảng 23 t