Trung Quốc áp dụng chiến lược ‘vòng tròn khép kín’ cho Olympic

Trung Quốc áp dụng chiến lược ‘vòng tròn khép kín’ cho Olympic

“Vòng tròn khép kín” có nghĩa là những người tham dự sẽ được áp dụng quy định kiểm soát dịch bệnh kh