Buồn chán lục thư viện ảnh, fan khoe nhiều ảnh xinh xắn của Xuân Trường, dìm hàng Tiến Dũng

Buồn chán lục thư viện ảnh, fan khoe nhiều ảnh xinh xắn của Xuân Trường, dìm hàng Tiến Dũng

Bắt đầu từ một câu nói “Buồn chán quá, khoe ảnh thứ 3 trong thư viện máy bạn đi” trên mạng xã hội, c