Marxer quyết tâm rời khỏi đội!Nhà môi giới: Anh ấy không hài lòng với hiện trạng đã liên lạc với gia đình Sepak Bola CC

Marshall quyết định rời khỏi đội!Môi giới: Anh ấy không hài lòng với hiện trạng.Ông đã liên lạc với gia đình [Sepak Bola CC]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 11 tháng 12: 26 -Yy -old Marshall không còn muốn tiếp tục ở lại Manchester United.