Saudi Arabia tài trợ cho Iraq 1 tỷ USD để xây thành phố thể thao

Saudi Arabia tài trợ cho Iraq 1 tỷ USD để xây thành phố thể thao

Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Saudi Arabia Majid bin Abdullah Al-Qassabi cho biết Quốc vương nước n