Olympic Tokyo 2020: Thách thức lớn đối với hệ thống y tế Nhật Bản

Olympic Tokyo 2020: Thách thức lớn đối với hệ thống y tế Nhật Bản

Đến thời điểm hiện tại, thành phố Tokyo có 5.967 giường bệnh chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 nhưn