Chủ tịch LĐBĐ Malaysia: ‘Tôi mơ đội nhà đánh bại tuyển Việt Nam’

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia: ‘Tôi mơ đội nhà đánh bại tuyển Việt Nam’

“Tôi vẫn muốn đánh bại Việt Nam nếu có thể, đó là giấc mơ của tôi. Không cần biết chúng tôi thua the