GiảibóngđáMoca–Kếtnốidoanhnghiệp–CúpbáoBóngĐá2017ThắngEcofoot2-0,LuckyThanhHàvôđịchgiảiMoca-CúpBáoBóngĐá2017

Đánh bại Ecofoot 2-0 đầy thuyết phục trong trận chung kết, Lucky Thanh Hà đã đăng quang tại giải Moca – Kết nối doanh nghiệp – Cúp Báo Bóng Đá 2017.