Sau 8 bàn thắng, Barcelona Lion King đã xin lỗi: Tôi không muốn xin lỗi, vì vậy tôi đã làm điều đó để tải xuống Pemain Bola

Sau 8 bàn thắng, Barcelona Lion King đã xin lỗi: Tôi không muốn xin lỗi, không có lý do gì [Tải xuống Pemain Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 16 tháng 8: Trò chơi đơn thua 8 bàn thắng, đó là một sự xấu hổĐối với bất kỳ thủ môn nào