HLV và giám đốc thể thao đội Serie A đánh nhau

HLV và giám đốc thể thao đội Serie A đánh nhau

HLV và Giám đốc thể thao đội Serie A đánh nhauSự cố xảy ra khi Vagnati, 44 tuổi, đến thăm trại huấn