Thêm hai trận V.League 2021 chờ tin hoãn, các CLB nguy cơ cao “ăn” Tết sớm vì Covid-19

Thêm hai trận V.League 2021 chờ tin hoãn, các CLB nguy cơ cao “ăn” Tết sớm vì Covid-19

Theo đó, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo không tổ chức trận Đà Nẵng – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên s