Tư Dũng từng bị giữ lại ở hải quan trước khi sang Hàn Quốc vì quên hộ chiếu

Tư Dũng từng bị giữ lại ở hải quan trước khi sang Hàn Quốc vì quên hộ chiếu

Trước khi sang Hàn Quốc, Tư Dũng bị giữ lại ở cửa hải quan do quên hộ chiếu tại quầy check-in.Sự cố