Xuân Trường và những ứng viên cho băng đội trưởng của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019

Xuân Trường và những ứng viên cho băng đội trưởng của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019

Lương Xuân TrườngNgay sau khi có danh sách cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển Quốc gia (ĐTQG) chuẩ